Schimba datele

Oferte

Descrierea hoteluluiMASURI DE SIGURANTA IMPLEMENTATE IN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 Siguranƫa şi sănătatea oaspeƫilor şi angajaƫilor noştri rămâne o prioritate pentru noi şi vă asigurăm că urmărim îndeaproape normele şi recomandările emise atât la nivel naƫional, cât şi la nivel global, pentru implementarea lor şi în cadrul complexului nostru. Vom depune toate eforturile pentru a-ƫi oferi mediul necesar pentru a fi şi a te simƫi în siguranƫă în timpul vacanƫei petrecute la noi. Îƫi prezentăm în ceea ce urmează măsurile adoptate, atât pe cele cu care eram deja obişnuiƫi, cât şi cele suplimentare, pentru fiecare departament în parte: 1. RECEPŢIE Pentru a evita aglomeraƫia în spaƫiul recepƫiei, vom implementa procedura de check-in pe bază de programare; vei fi contactat cu 2 zile înainte de sosire pentru a stabili împreună cu personalul de la recepƫie un interval estimat pentru sosire; În cazul în care sejurul tău nu este achitat integral, diferenƫa de plată o vei putea efectua în ziua sosirii, la recepƫia din Nautic Sport, cu cardul sau numerar. Menƫionăm că plata sejurului se va putea efectua şi în avans prin virament sau link securizat de plată pentru a putea sări peste acest pas în procedura de check-in; Lucrăm la implementarea unei soluƫii tehnice care să permită completarea fişei de cazare online, într-un mediu securizat, iar la recepƫie vom avea nevoie doar de semnătura ta pentru validarea informaƫiilor conform legislaƫiei în vigoare; te vom ƫine la curent cu finalizarea acestei metode; 2. RESTAURANT & TERASĂ Ştim că eşti dornic să petreci cât mai mult timp afară, în aer liber. Restaurantul nostru comunică cu terasa fiind dotat cu uşi armonice din geam ce se pot deschide complet; Terasa este acoperită şi vei putea servi masa la orice oră, fiind protejat de razele soarelui; Considerăm că un aranjament aerisit al meselor este mult mai confortabil pentru client, atât din punct de vedere al servirii, cât şi al intimităƫii; Suprafaƫa de servire fiind generoasă ne-a permis să organizăm spaƫiul pe baza acestor principii. Totodată, am analizat noile recomandări şi vom urmări ca între mese să existe o distanƫă de 2 m; Pentru servirea micului dejun avem două scenarii ce vor fi implementate în funcƫie de gradul de ocupare şi de normele publicate de autorităƫi: servire de către personalul nostru la linia de buffet dotată cu geamuri de protecƫie sau servirea la masă, oaspetele având posibilitatea să aleagă varianta de mic dejun dorită dintr-un meniu special; În funcƫie de evoluƫia gradului de ocupare suntem pregătiƫi ca în anumite perioade să punem în aplicarea servirea meselor pe intervale de timp, evitând astfel supra-aglomerarea în anumite intervale orare şi menƫinând o minimă distanƫare socială; când vei ajunge la recepƫie vei fi informat dacă această procedură va fi urmată în timpul sejurului tău şi îƫi vom recomanda să selectezi intervalul dorit de servire a micului dejun (7.30 – 08.20; 08.30 – 9.20; 9.30 – 10.30), a prânzului (12.30 – 13.50; 14.00 – 15.30) sau al cinei (18.00 – 20.20; 20.30 – 22.30), cel mai confortabil pentru tine; Restaurantul va rămâne deschis şi între aceste intervale, aşă că vei putea veni oricând să te relaxezi pe terasă; Vesela şi tacâmurile sunt dezinfectate şi igienizate în maşina de spălat vase, la temperaturi înalte; această practică o urmam şi în sezoanele anterioare, însă acum considerăm că este imperios necesară şi trebuie menƫionată explicit; Tacâmurile vor fi împachetate în ambalaje de hârtie pentru o depozitare igienică; Vei putea comanda din meniul nostru a la carte, sau dacă ar fi mai comod pentru tine, îƫi oferim şi opƫiunea de a include în rezervarea ta prânzul sau/şi cina, pentru un pachet cu demipensiune sau pensiune completă; Ca în fiecare an, vei putea achita consumaƫia cu cardul (opƫiune preferată de tot mai mulƫi dintre noi pentru orice achiziƫie şi recomandată pretutindeni ) sau numerar; 3. IGIENĂ şi CURĂŢENIE Pregătirea pentru deschiderea complexului a început cu o curăƫenie generală a fiecărui spaƫiu din complex, cu măsuri suplimentare pentru camere, mocheta din holuri, lifturi, recepƫii, bucătărie, echipamente şi mobiler pentru servirea meselor; se utlizează soluƫii concetrate pe bază de alcool pentru o dezinfectare corespunzătoare; În fiecare an, înainte de deschiderea complexului, transmitem spre analiză mostre ale apei potabile şi a apei din piscină, către laboratoare ale Direcƫiei de Sănătate Publică pentru a ne asigura că acestea se încadrează în graficul de siguranƫă stabilit de autorităƫi; menƫionăm faptul că apa din piscină este testată regulat, prin sondaj, pe parcursul întregului sezonul, ca urmare a contractului încheiat cu DSP; Totodată, datorită clorului utilizat în dezinfectarea apei şi sistemul de recilculare, apa din piscină este considerată sigură din punct de vedere sanitar ; Toate substanƫele de curăƫenie şi dezinfectare pentru suprafeƫe sau pentru mâini deƫin certificate de conformitate şi ne bazăm pe profesionalismul furnizorilor noştri cu care colaborăm de peste 5 ani; Asigurăm schimbarea la cerere a prosoapelor de cameră şi după fiecare 3 nopƫi a lenjeriei de pat; avem propria spălătorie dotată cu echipamente profesionale şi astfel recuzita intră în contact cu un număr limitat de persoane care respectă cu stricteƫe normele de igienă; lenjeria şi prosoapele sunt spălate la temperaturi înalte (60o C, uneori chiar şi la 90o C), apoi trec prin procesul de uscare la 75o C într-un echipament profesional; lenjeria este călcată la 100oC; Totodată detergenƫii utilizaƫi sunt profesionali, programele de spălare au fost setate de furnizorul nostru de la care am achiƫionat echipamentele (acesta deƫine un rol important în domeniul HORECA); 4. MĂSURI DE PREVENŢIE Am instalat la toate intrările în complex şi în zona lifturilor, dozatoare cu soluƫie dezinfectantă pentru o igienă corespunzătoare atât a oaspeƫilor, cât şi a angajaƫilor, aceste dozatoare fiind prezente totodată şi în back-office, spălătorie, vestiare, bucătărie, magazii şi alte zone circulate; În zonele intens tranzitate, cum ar fi recepƫia şi linia de servire buffet vor fi montate pe pardoseală stickere de prevenƫie pentru păstrarea distanƫei recomandate între persoane; Materialele de prezentare în format fizic vor fi înlocuite cu informare prin aplicaƫia TV, evitându-se astfel contactul cu ele pentru citire; Se va evita efectuarea menajului în cameră în prezenƫa oaspeƫilor, dar nu se va putea cere renunƫarea oaspeƫilor la acest serviciu, fiind obligatoriu conform normelor stabilite; Aparatele de termoscanare ne vor ajuta să monitorizăm temperatura şi starea de sănătate, am comandat atât pentru clienƫi, cât şi pentru angajaƫi astfel de echipamente; Sperăm să ne susƫii în utilizarea lor şi să apreciezi utilizarea acestora, o măsură importantă de protecƫie a sănătăƫii tuturor; Am centralizat unităƫile medicale din zonă şi dacă vei avea nevoie, poƫi solicita, chiar şi telefonic, lista detaliată a acestora personalului de la receptie; documentul îl vei primi pe e-mail; 5. SPAŢII PUBLICE ŞI FACILITĂŢI Suntem avantajaƫi de o plajă privată cu o suprafaƫă generoasă, 15 000 mp, şi te invităm să te bucuri de tot acest spaƫiu; Arajamentul umbrelelor va urmari un design in zig-zag, pe linie distanƫa va fi de 6 m între ele, iar în lateral de 7.5 m, astfel între şezlonguri va exista un culoar de 3.5 m; rămâne doar să te bucuri de soare şi de intrarea lină în apă; Ne dorim să te poƫi relaxa şi piscina exterioară. Aşa cum ai citit în paragraful anterior, apa piscinei este testată regulat, ca în fiecare an, iar suplimentar ne vom asigura să igienizăm în mod frecvent şi şezlongurile; În cazul în care vor fi doritori, vom deschide şi game room-ul, spaƫiul interior de distracƫie dedicat întregii familii, dar cu anumite reguli stricte de igienizare a obiectelor, acces pe bază de programare şi nu mai mult de 9 persoane în acelaşi interval (spaƫiul este de 100 mp cu dotat cu geamuri pentru aerisire), iar la intrare vei utiliza botoşi de unică folosinƫă şi îƫi vei dezinfecta mâinile; Centru SPA se va deschide doar după ce primim acordul din partea autorităƫilor în domeniu şi vom implementa următoarele reguli de funcƫionare: acces exclusiv pe bază de programare, doar pentru 1 persoană o dată (se acceptă utilizarea aceleiaşi facilităƫi de mai multe persoane, doar dacă sunt cazate în aceeaşi cameră), vizite scurte de 30 minute, maxim 1 oră (exemplu pentru un antrenament în sala de fitness), la intrare va fi obligatorie dezinfectarea mâinilor şi utilizarea botoşilor de unică folosinƫă; nu vor avea acces în centrul SPA persoane cu temperatura corporală înregistrată de peste 37o C sau cu simptome gen tuse, dificultate în respiraƫie; Cele două locuri de joacă exterioară oferă un mediu potrivit pentru copii; acestea vor fi dezinfectate regulat, de mai multe ori pe zi, insistând pe suprafeƫele ce sunt atinse mai frecvent, cum ar fi mânerele, întrerupătoarele, palete ş.a.; acestea vor fi deschise după ce autorităƫile vor aproba aceste activităƫi, iar accesul posibil să se facă tot pe serii cu un număr maxim de copii în acelaşi timp şi pauze între serii pentru igienizare. Vom reveni cu informarea finală în acest sens de îndată ce va fi definitivat prin anunƫul autorităƫilor modul de funcƫionare al acestor spaƫii comune; 6. PERSONAL Prima măsură implementată pentru adaptarea la noile condiƫii a fost să actualizăm procedurile de curăƫenie pentru personalul responsabil; ne vom implica în pregătirea echipei noastre care va urma cu stricteƫe regulile impuse şi vom monitoriza constant respectarea acestora; Am actualizat procedurile de desfăşurare a activitatăƫii pentru fiecare departament în funcƫie de specificul său, fiecare angajat va purta mască şi vom încuraja sau impune utilizarea mânuşilor de unică folosinƫă în funcƫie de sarcinile de lucru; de exemplu personalul de la casierie va purta mască, mănuşi şi va utiliza substanƫa de dezinfectare după ce atinge documentele fiecărui client (card, fişă de cazare, numerar, tichete etc); personalul responsabil cu curăƫenia în camere va utiliza mască, mânuşi şi botoşi de unică folosinƫă; Fiecărui membru al echipei noastre i se va înregistra temperatura atât la intrarea, cât şi la ieşirea din tură; Avem o persoană responsabilă cu monitorizarea permanentă acestor informaƫii pe fiecare departament; În cazul în care unul dintre angajaƫii noştri prezintă semne de răceala are obligaƫia să ne informeze, şi va merge la medic pentru a fi diagnosticat corect; Aceste măsuri vor fi adaptate periodic, în funcƫie de evoluƫia situaƫiei şi de recomandările autorităƫilor. Apreciem că ne susƫii în implementarea acestor norme şi sperăm ca această perioadă să devină istorie, cât de curând. Suntem convinşi că multe dintre măsuri le vom menƫine de acum înainte, deoarece şi-au arătat eficienƫa în menƫinerea unui mediu sănătos pentru noi toƫi. Ce poƫi face chiar tu? Te poƫi spăla pe mâini frecvent şi utiliza dispenserele cu substanƫă dezinfectantă pentru mâini disponibile; Vei evita strângerile de mână; Atunci când strănuƫi sau tuşeşti vei utiliza un serveƫel de unică folosinƫă şi ulterior te vei spăla pe mâini sau vei apela la binecunoscuta metodă prin care îndoi cotul; Evită să îƫi atingi faƫa: ochii, nasul sau gura, fără a avea mâinile igienizate în prealabil.

Harta

 
 

Alte hoteluri in destinatie

ABEL HOTEL

Istanbul, Turcia

de la 108 /pers

DOUBLETREE BY HILTON PIYALE PASA HOTEL

Istanbul, Turcia

de la 306 /pers

Yuksel Istanbul Yenikapı

Istanbul, Turcia

de la 136 /pers